Connect with us

سلام!دنبال چه میگردی دوست من؟

مجله اموزش بازی و قوانین و پوکر بت خبر

مقالات آموزشی

پارلی‌ها و تیزرها روشی برای انجام هم‌زمان شرط‌بندی روی چندین بازی و نتایج آنها می‌باشد. شرط‌بندی روی بازی‌های منفرد، یک روش قابل اعتماد برای...

مقالات آموزشی

(قسمت اول پارلی‌ها) پارلی‌ها و تیزرها روشی برای انجام هم‌زمان شرط‌بندی روی چندین بازی و نتایج آنها می‌باشد. شرط‌بندی روی بازی‌های منفرد، یک روش...

تبلیغات پوکر فا