Connect with us

سلام!دنبال چه میگردی دوست من؟

مجله اموزش بازی و قوانین و پوکر بت خبر

مقالات آموزشی

شِمن دی فر ۲

شِمن دی فر ۲

نحوه شرط بندی و بانکداری در شِمن دی فر

یکی از بازیکنان میز باکارات به عنوان بانکدار عمل می‌کند، محفظه مخصوص کارت‌ها را دریافت می‌کند که با دستورالعمل کروپیر کارت از آن تقسیم می‌شود. قبل از اینکه کارت‌ها داده شوند، بانکدار باید شرط خود را قرار دهد و سایر بازیکنان در برابر بانکدار شرط بندی می‌کنند. به هر دور معامله و یا هر دست بازی یک ” کودتا (coup)” گفته می‌شود و در هر کودتا کل مبلغ شرط بندی توسط بازیکنان دیگر باید کمتر یا برابر با کل شرط بانکدار باشد. فقط دو دست کارت که یکی مشترک برای همه بازیکنان و دیگری برای بانکدار است، تقسیم می‌شود.
• اگر بازیکنان برنده شوند، بانکدار به هر یک از آنها مبلغ شرطی را که گذاشته‌اند پرداخت می‌کند و هر آنچه را که در بانک باقی مانده نگه می‌دارد و حق بانکداری را از دست می‌دهد.
• اگر بانکدار برنده شود، بانکدار تمام شرط‌های بازیکنان را جمع می‌کند، کمیسیون کازینو را پرداخت می‌کند و باقی مانده پول را به بانک اضافه می‌کند و ممکن است به بانکداری ادامه دهد.
• در صورت تساوی، مبلغ شرط به بازیکن برمی‌گردد و بانکدار می‌تواند با همان بانک به بانکداری ادامه دهد.

مقالات آموزش ارز دیجیتال

بازیکن در سمت راست کروپیر مستحق اولین بانکداری است و پس از آن حق بانکداری در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت به دور میز می‌چرخد. یک بانکدار حق دارد بانک را تا زمانی که پیروز شود یا مساوی کند، نگه دارد. هنگامی که بانکدار می‌بازد، حق بانکداری به بازیکن بعدی ارائه می‌شود. بازیکنی که تمایل به بانکداری ندارد وقتی نوبتش رسید می‌تواند این پیشنهاد را رد کند و حق داشتن بانکداری در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت به بازیکن بعدی منتقل می‌شود و به همین صورت ادامه می‌یابد.
هنگامی که بانکدار شرط خود را قرار داد، بازیکنان دیگر شرط بندی می‌کنند. اگر هر بازیکنی بخواهد کل مبلغ بانک را در برابر بانکدار شرط ببندد، وی عبارت بانکو (banco) را اعلام می‌کند. اگر بازیکن دیگری نیز خواهان بانکو باشد، بازیکنی که در اولین موقعیت در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت نسبت به بانکدار باشد، اولویت دارد. اگر کسی بانکو را اعلام نکند، بازیکنان شرط بندی‌های خود را به نوبت از سمت راست بانکدار و در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت انجام می‌دهد. کل مبلغی که توسط بازیکنان قابل شرط بندی است نباید بیشتر از شرط بانکدار باشد. اگر در نوبت شرط بندی هر بازیکن مجموع مبلغ شرط بندی برابر با بانک شود، بازیکنان دیگر نمی‌توانند شرط بندی کنند و بازیکنان بعدی، هیچ نقشی در این دور بازی ندارند.
بعد از شرط بندی همه بازیکنان، اگر کل مبلغ شرط بندی آنها بانک را پوشش ندهد، به تماشاگران اجازه داده می‌شود شرط بندی کنند تا اینکه کل شرط بندی به مبلغ بانک برسد. اگر باز هم شرط بندی‌ها کمتر از ارزش بانک باشد، کروپیر اختلاف مبلغ را از بانک حذف می‌کند و از طرف بانکدار آن را نگه می‌دارد.
بانکداری که برنده کودتا شود یا مساوی کند و بخواهد به عنوان بانکدار ادامه دهد، مجاز به برداشت پول از بانک نیست. در کودتای بعدی، بانکدار باید کل مبلغ شرط بندی شده توسط بازیکنان به علاوه هر میزان پول نقدی برده شده را در بانک جدید قرار بدهد. با این حال، بانکدار می‌تواند پول بیشتری به بانک اضافه کند (مشروط به حداکثر محدودیت‌های اعمال شده توسط کازینو)، به عنوان مثال با قرار دادن مقداری از پول که در دور قبل توسط کروپیر از بانک حذف و نگهداری می‌شود.
یک بانکدار که تمایلی به ادامه کار ندارد، می‌تواند بازنشسته شود، تمام برد‌ها را نگه دارد و هرگونه پولی را که از طرف بانکدار توسط کروپیر نگهداری می‌شود را نیز پس می‌گیرد. در این صورت ممکن است بازیکن دیگری بانک را تصاحب کند به شرطی که بخواهد حداقل به همان مبلغ بانکدار بازنشسته، پول در بانک بگذارد. فرصت تصاحب ابتدا به بازیکن در سمت راست بانکدار بازنشسته و سپس به بازیکنان دیگر در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت تا زمانی که کسی بانک را قبول کند، ارائه می‌شود. اگر یک بانکدار بازنشسته شود و بازیکن دیگری غیر از نفر اول سمت راست وی مسئولیت بانک را بر عهده بگیرد، بعد از باختن بانکدار جدید، همان نفر اول سمت راست بانکدار بازنشسته قبلی، دارای نوبت جدید است. اگر یک بانکدار بازنشسته شود و هیچ کس مایل به تصاحب بانک نباشد، حق اداره بانک با حداقل مبلغ مورد تایید کازینو به بازیکن سمت راست بانکدار بازنشسته برمی‌گردد.

مثال. بازیکن اول A یک بانک ۱۰۰۰ یورویی ایجاد می‌کند. بازیکنان ۱۰۰۰ یورو شرط می‌بندند و بانکدار برنده کودتا می‌شود. کازینو ۵۰ یورو کارمزد (۵٪) خود را می‌گیرد، بنابراین بانکدار اکنون ۱۹۵۰ یورو دارد و برای ادامه کار به عنوان بانکدار باید کل این مبلغ را در بانک خود قرار دهد. در کودتای دوم شرط بندی‌های بازیکنان فقط ۱۶۰۰ یورو است، بنابراین کروپیر ۳۵۰ یورو باقیمانده را برای بازیکن A پس انداز می‌کند. بانکدار دوباره برنده می‌شود و کازینو ۸۰ یورو کارمزد خود را میگیرد و بانک بعدی A باید حداقل ۳۱۲۰ یورو باشد. اما بازیکن A می‌تواند مقداری از ۳۵۰ یورو را که کروپیر پس انداز کرده است را برای بزرگتر کردن بانک اضافه کند. بازیکن A تصمیم می‌گیرد با بانک ۳۱۲۰ یورویی ادامه دهد و این بار کل بانک تحت پوشش شرط بندی بازیکنان قرار می‌گیرد. بانکدار دوباره برنده می‌شود، کازینو ۱۵۶ یورو کمیسیون می‌گیرد و ۶۰۸۴ یورو را برای بانک بعدی می‌گذارد. بازیکن A تصمیم می‌گیرد که بیش از این حد ریسک نکند و بازنشسته می‌شود و مبلغ ۶۴۳۴ یورو را به اضافه ۳۵۰ یورو ذخیره از کروپیر پس می‌گیرد. اکنون به بازیکنان دیگر فرصت تصاحب بانک داده شده است. دو بازیکن بعدی B و C امتناع می‌کنند، اما بازیکن D حاضر است مبلغ مورد نیاز ۶۰۸۴ یورویی را برای کودتای بعدی قرار دهد. بازیکنان در مقابل این مبلغ، ۴۶۰۰ یورو شرط می‌بندند و بانکدار کودتا را از دست می‌دهد و به بازیکنان پول پرداخت می‌شود. بازیکن D بانک را از دست می‌دهد و فقط ۱۴۸۴ یورویی را که با شرط بندی بازیکن پوشش داده نشده بود، نگه می‌دارد. نوبت به بانکداری اکنون به B بر می‌گردد، که مبلغ ۱۵۰۰ یورویی (مثلاً حداقل مبلغ مورد تایید کازینو) را در بانک قرار می‌دهد و بازی ادامه دارد.

در بعضی جاها، در آغاز جلسه و هنگام بازنشستگی یا باختن بانکدار، ممکن است کازینو به جای پیشنهاد دادن بانک به بازیکن در نوبت بعدی، بانک را حراج کند و آن را به هر کسی که آمادگی گذاشتن بیشترین مبلغ را در بانک دارد، بدهد.اگر بازیکنی که برای شرط بندی کل بانک اعلام بانکو می‌کند، کودتا را از دست بدهد، ممکن است پس از آن اعلام بانکو سویوی (banco suivi) کند که در کودتای بعدی صرف نظر از موقعیتش در میز با اولویت نسبت به سایر بازیکنان حق اعلام بانکو دارد.
هنگامی که چندین بازیکن شرط بندی می‌کنند، بازیکنی که بزرگترین شرط بندی را علیه بانکدار انجام داده است توسط کروپیر به عنوان بازیکن فعال تعیین می‌شود. این بازیکن از طرف باقی بازیکنان تصمیمات لازم را می‌گیرد.توجه داشته باشید که در شِمن دی فر، بر خلاف پونتو بانکو، بازیکنان حق انتخاب در دو طرف شرط بندی کننده را ندارند. شرط بندی بانکدار مربوط به دست خودش است و شرط بندی توسط بازیکنان دیگر فقط روی دست بازیکن فعال است.

ارسال دیدگاه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

معرفی پوکر بازان حرفه ای

تام دوان متولد ۳۰ ژوئن ۱۹۸۶ بازیکن خارق العاده است، که به خاطر بازی موفق پوکر آنلاین خود با آیدی durrr در سراسر جهان...

مقالات آموزشی

شرط های پیشنهادی (پِراپ بت) یک روش عالی برای گسترش تجربه شرط بندی خود فراتر از خط پول استاندارد و شرط بندی های اسپرد...

مقالات آموزشی

کرَپس (Craps) یک بازی با تاس است که در آن بازیکنان روی نتیجه انداختن یا پرتاب یک جفت تاس، شرط بندی می‌کنند. بازیکنان ممکن...

مقالات عمومی

اگر شما به احتمال زیاد میزبان یک بازی پوکر در خانه های خود هستید، پس باید پوکر را با کارت بازی مارک دار بازی...