Connect with us

سلام!دنبال چه میگردی دوست من؟

مجله اموزش بازی و قوانین و پوکر بت خبر

مقالات آموزشی

آموزش انواع شرط بندی‌ها در بازی کازینو‌یی محبوب کرَپس۱

آموزش انواع شرط بندی‌ها در بازی کازینو‌ای محبوب کرَپس۱

شرط بندی روی جایگاه‌های مخصوص میز کرَپس

اگر پرتاب کننده بخواهد تاس بیندازد، در مرحله پرتاب اولیه تاس‌ها باید روی جایگاه ” پاس یا عدم پاس ” روی میز شرط بندی کند. هر بازیکن می‌تواند در صورت تمایل روی هر دو حالت شرط بندی کند. این شرط بندی برای بازیکنانی که پرتاب کننده نیستند، اختیاری است.

سایت بت و شرطبندی

شرط بندی جایگاه پاس (pass line bet)

شرط اولیه و اساسی در کرَپس شرط بندی روی جایگاه پاس برای بازیکن است که:

• اگر پرتاب اولیه تاس‌ها 7 یا 11 باشد، شرط بندی برنده خواهد شد.
• اگر پرتاب اولیه تاس‌ها 2، 3 یا 12 باشد، شرط می بازد (معروف به ” کرَپس “).
• اگر پرتاب اولیه تاس‌ها عدد دیگری باشد، آن عدد به عنوان یک امتیاز تعیین می‌شود.
• پس از تعیین امتیاز، اگر در پرتاب مجدد تاس‌ها قبل از آمدن عدد 7، امتیاز تعیین شده بیاید، شرط بندی برنده می‌شود.
• اگر قبل از آمدن امتیاز تعیین شده، مجموع تاس‌ها 7 شود، شرط بندی بازنده است.

پرداخت در شرط بندی جایگاه پاس به صورت 1 به 1 است. این شرط هنگامی که انجام می‌شود و تا زمانی که امتیازی تعیین شود یا پرتاب کننده 7 بیاورد، نمی‌توان حذف یا کاهش داد. بازیکن می‌تواند هر زمان پس از تعیین امتیاز، هر شرط بندی مربوط به جایگاه پاس را افزایش دهد. بازیکنان فقط قبل از پرتاب اولیه تاس‌ها و عدم تعیین امتیاز می‌توانند روی جایگاه پاس شرط بگذارند، مگر اینکه قوانین کازینو‌های مختلف، اجازه شرط بندی را به بازیکنان داده باشد.

شرط بندی جایگاه عدم پاس (don’t pass line bet)

شرط بندی جایگاه عدم پاس تقریباً برعکس شرط بندی جایگاه پاس است که:

• اگر پرتاب اولیه تاس‌ها 2 یا 3 باشد، شرط بندی برنده خواهد شد.
• اگر پرتاب اولیه تاس‌ها 7 یا 11 باشد، شرط می‌بازد.
• اگر پرتاب اولیه تاس‌ها 12 (در بعضی از کازینو‌ها 2) باشد، شرط یک push (نه برنده و نه بازنده) است.
• اگر پرتاب اولیه تاس‌ها عدد دیگری باشد، آن عدد به عنوان یک امتیاز تعیین می‌شود.
• با تعیین یک امتیاز ثابت، اگر قبل از آمدن مجدد امتیاز تعیین شده، پرتاب تاس‌ها 7 شود، شرط بندی برنده می‌شود.
• اگر امتیاز تعیین شده قبل از عدد 7 بیاید، شرط می‌بازد.

پرداخت در شرط بندی جایگاه عدم پاس نیز به صورت 1 به 1 است. پس از تعیین امتیاز، بازیکن می‌تواند در هر زمان شرط عدم پاس را حذف یا کاهش دهد. در لاس وگاس، اکثر کازینو‌های زنده به پرتاب کننده اجازه می‌دهند تا شرط بندی را به جای حذف آن، به جایگاه پاس منتقل کند.

شرط بندی پاس آدز (pass odds bet)

اگر عدد 4، 5، 6، 8، 9 یا 10 بر روی میز ظاهر شود (تعیین امتیاز)، اکثر کازینو‌ها به بازیکنان اجازه شرط بندی پاس آدز را می‌دهند. در این نوع شرط در پرتاب مجدد تاس اگر امتیاز تعیین شده قبل از آمدن عدد 7، مجدداً روی میز ظاهر شود، شرط بندی برنده خواهد شد و پرداختی به صورت، 2 به 1 اگر عدد تاس 4 یا 10، 3 به 2 اگر عدد تاس 5 یا 9 و 6 به 5 اگر عدد تاس 6 یا 8 باشد انجام می‌گیرد. بر خلاف شرط جایگاه پاس، شرط بندی پاس آدز را می‌توان قبل از باخت، حذف یا کاهش داد.

شرط بندی عدم پاس آدز (don’t pass odds bet)

اگر بازیکنی روی جایگاه عدم پاس شرط گذاشته باشد، می‌تواند با قرار دادن ژتون روی عدم پاس آدز، شرط بندی کند. اگر یک عدد 7 قبل از امتیاز تعیین شده بیاید، پرداخت در عدم پاس آدز به صورت 1 به 2 اگر عدد تاس 4 یا 10، 2 به 3 اگر عدد تاس 5 یا 9 و 5 به 6 اگر عدد تاس 6 یا 8 باشد انجام می‌پذیرد. مانند شرط جایگاه عدم پاس، شرط بندی عدم پاس آدز نیز می‌توانند قبل از باخت، حذف یا کاهش داده شود.
حداقل و حداکثر میزان شرط بندی و افزایش شرط با توجه به قوانین کازینو‌های زنده و سایت‌های آنلاین بازی می‌تواند متفاوت باشد.

آموزش پوکر

شرط بندی کام بت (come bet)

شرط کام بت می‌تواند به عنوان شروع یک شرط کاملاً جدید به حساب آید، که فقط مختص بازیکنی است که شرط بندی را انجام می‌دهد. این شرط بندی کاملاً همانند شرط بندی جایگاه پاس است و هر بازیکن در هر پرتاب، فقط می‌تواند یک بار شرط کام بت را انجام دهد. شرط کام بت، فقط پس از تعیین امتیاز می‌تواند انجام شود و بازیکنی که این شرط بندی را انجام می‌دهد، بدون توجه به اینکه بازی در چه مرحله‌ای است، روی اولین پرتاب تاس بعدی پرتاب کننده شرط می‌بندد. اگر در این پرتاب 7 یا 11 بیاید، بازیکن برنده می‌شود، اگر یک 2، 3 یا 12 بیاید، شرط بندی از دست می‌رود و اگر اعداد 4، 5، 6، 8، 9 یا 10 حاصل شوند، شرط کام بت توسط دیلر به جایگاهی که نشان دهنده امتیاز آورده شده توسط پرتاب کننده است، منتقل می‌شود. این عدد به ” امتیاز کام بت ” تبدیل می‌شود و همانند جایگاه پاس به بازیکن اجازه داده می‌شود که شرط بندی آدز را روی آن انجام دهد. همچنین این شرط بندی را تا برنده یا بازنده شدن، نمی‌توان حذف یا کاهش داد. در دور دوم پرتاب تاس اگر پرتاب کننده امتیاز کام بت را بیندازد، بازیکن برنده می‌شود و اگر پرتاب تاس 7 شود، شرط بندی‌ بازیکن از دست می‌رود.
بسیاری از بازیکنان از شرط کام بت به عنوان ” بیمه ” در برابر آمدن عدد 7 استفاده می‌کنند که اگر پرتاب کننده در پرتاب‌های بعدی خود یک هفت را بیندازد، شرط کام بت به صورت 1 به 1 پرداخت می‌شود و از دست دادن شرط جایگاه پاس را جبران می‌کند.

شرط بندی دونت کام بت (don’t come bet)

همانطور که شرط کام بت مشابه شرط جایگاه پاس است، شرط ” دونت کام بت ” نیز مانند شرط جایگاه عدم پاس است. همانند شرط کام بت، این شرط بندی باید پس تعیین امتیاز انجام شود و بازیکن روی اولین پرتاب تاس بعدی پرتاب کننده شرط می‌بندد. اگر در این پرتاب 2 یا 3 انداخته شود، بازیکن برنده می‌‎شود و اگر 7 یا 11 بیاید، می‌بازد. اگر یک عدد 12 انداخته شود، شرط یک push (نه برنده و نه بازنده) است. اگر پرتاب تاس اعداد 4، 5، 6، 8، 9 یا 10 باشد، پرتاب دور دوم زمانی برنده می‌شود که پرتاب کننده عدد 7 را بیاورد. بازیکنان می‌توانند در صورت تمایل در یک پرتاب تاس هر دو شرط ” کام بت و دونت کام بت ” را روی میز قرار دهند و برعکس شرط کام بت این شرط بندی را پس از تعیین امتیاز می‌توان حذف یا کاهش داد.

همانطور که نحوه انجام شرط بندی کام بت و دونت کام بت، دقیقاً مشابه شرط بندی جایگاه پاس و عدم پاس است، پرداختی‌های این شرط بندی‌ها نیز شبیه هم است و قوانین گذاشتن شرط بندی‌های آدز و نحوه پرداختی آنها نیز به صورت یکسان اعمال می‌شود.

ارسال دیدگاه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

معرفی پوکر بازان حرفه ای

تام دوان متولد ۳۰ ژوئن ۱۹۸۶ بازیکن خارق العاده است، که به خاطر بازی موفق پوکر آنلاین خود با آیدی durrr در سراسر جهان...

مقالات آموزشی

شرط های پیشنهادی (پِراپ بت) یک روش عالی برای گسترش تجربه شرط بندی خود فراتر از خط پول استاندارد و شرط بندی های اسپرد...

مقالات آموزشی

کرَپس (Craps) یک بازی با تاس است که در آن بازیکنان روی نتیجه انداختن یا پرتاب یک جفت تاس، شرط بندی می‌کنند. بازیکنان ممکن...

مقالات عمومی

اگر شما به احتمال زیاد میزبان یک بازی پوکر در خانه های خود هستید، پس باید پوکر را با کارت بازی مارک دار بازی...